Om Oss

Kooperativet Kraftkällan är ett socialt arbetsintegrerande företag. Kraftkällans mål är att skapa anpassade arbetstillfällen och arbetsträningsplatser för långtidsarbetslösa och långtidssjukskrivna. Detta gör vi genom att sälja tjänster inom många olika områden, till privatpersoner, företag och myndigheter.

Föreningens ändamål
Föreningens ändamål är att utveckla, rehabilitera samt rusta medlemmarna mot hälsa och arbete genom att:
– via meningsfullt arbete, hälsobefrämjande insatser och kamratstöd ge långtidssjukskrivna och/eller arbetslösa hjälp till självhjälp i deras strävan mot hälsa och arbete.
– teckna avtal med myndigheter, företag eller andra organisationer om rehabilitering av långtidsarbetslösa, sjukskrivna och/eller personer med arbetshandikapp.
– utveckla egna tjänster och/eller produkter som är förenliga med verksamhetens mål.
– undersöka möjligheter att utveckla och skapa ny sysselsättning, stödja befintliga företag och ideella föreningar i strävan mot ökad lönsamhet och näringsmässighet som kan leda till fler sysselsatta.

Verksamheten skall bedrivas med utgångspunkt från de kooperativa värderingarna om självhjälp, personligt ansvar, demokrati, jämlikhet, rättvisa och solidaritet samt erbjuda medlemmarna en social samvaro i en så stressfri miljö som möjligt.

Vision är att alla människor behövs och att varje individ som finner sin väg blir en resurs.

I arbetet för en sådan utveckling är vår strävan att skapa en trygg och kreativ miljö.